Hľadáte nové bývanie? POD AGÁTMI - Miesto, kde sa elegancia a štýl spojili s prírodou VIAC INFO

  ÚSPEŠNE PÔSOBÍME NA TRHU UŽ OD ROKU 2005

  Analýza a plánovanie - príprava pred výstavbou
  PRÍPRAVA

  Analýza a strategické plánovanie

  • analýza a konzultácia podkladov, odhad a riadenie rizík
  • odhad nákladov, návrhy rozpočtov a časových harmonogramov
  • podklady pre strategické rozhodovanie
  • príprava zmluvnej dokumentácie
  Realizácia projektov firmou ATstav
  REALIZÁCIA

  Kvalitné materiály a skúsení zamestnanci

  • riadenie a kontrola stavebných a montážnych prác
  • kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmlúv
  • výkon stavebného dozoru
  • riadenie uvedenia do prevádzky, príprava uvedenia do prevádzky
  Odovzdávanie hotovej prevádzky
  ODOVZDANIE

  Bezpečná prevádzka bez zbytočných problémov

  • riadenie odstraňovania vád a nedorobkov
  • riadenie reklamačných konaní
  • asistencia pri záverečnej kontrole nákladov
  • garancia zákonných a zmluvných záruk a pozáručného servisu

  Naše služby

  • Analýza projektov
  • Vypracovávanie rozpočtov a harmonogramov
  • Projektové riadenie
  • Stavebný dozor

  Profesionálny prístup, spoľahlivosť a kvalitne vykonaná práca. Každý projekt je jedinečný, a preto sa mu vždy venujeme naplno.

  Naše služby

  • Výstavba priečok, múrov a stien
  • Kompletné sadrokartónové montáže
  • Príprava a vyrovnávanie podláh
  • Príprava a vyrovnávanie podláh

  Zrealizovali sme už množstvo projektov a sme hrdí na to, že naši klienti sa k Nám vždy radi vracajú s novými výzvami.

  Naše služby

  • Návrh a realizácia elektroinštalačných prác
  • Realizácia telekomunikačných a televíznych rozvodov
  • Zabezpečovacie zariadenia a kamerové systémy
  • Dodávka a montáž svietidiel, pripojenie strojov

  Vďaka skúsenostiam Vám vždy poradíme najvhodnejšie riešenie. Dodáme materiál, vykonáme inštaláciu aj revíziu.

  Naše služby

  • Obhliadka a návrh zariadení
  • Montáž a uvedenie do prevádzky
  • Skúšobná prevádzka a skúšky

  Od návrhu až po realizáciu. Nechajte všetko na Nás a my Vám zaručíme bezchybný chod vašej prevádzky.

  Naše služby

  • Dodávka a montáž – vodoinštalačné práce
  • Dodávka a montáž – kúrenárske a plynárenské práce
  • Osadenie a montáž sanity, batérií, doplnkov

  Kvalitné materiály, školení odborníci a zohraný tím je zárukou dokončenia v dohodnutom termíne.

  Naše služby

  • Maliarske a natieračské práce
  • Vnútorné omietky, tapety
  • Dlažby, obklady, kladenie podláh
  • Montáž dverí a zárubní
  • Zabezpečenie reklamných polepov a sveteľnej reklamy

  Moderné technológie nám pomáhajú dodržiavať tie najvyššie štandardy. Zmysel pre detail zaručuje spokojnosť klienta.

  Napredujeme vďaka skúsenostiam

  ATstav zrealizuje Vaše projekty profesionálne a v dohodnutom termíne.

  Našim klientom pokúkame komplexnú realizáciu obchodných priestorov, predajní, kancelárií na kľúč. Ponuka našich služieb je široká, špecializujeme sa však hlavne na výstavbu koncesií, nakoľko máme v tejto oblasti bohaté skúsenosti.

  Zverte výstavbu Vášho projektu do rúk odborníkom.

  Máte záujem o naše služby?

  Napíšte Nám!

  KLIENTI NÁM VERIA VĎAKA NAŠÍM ÚSPEŠNÝM PROJEKTOM